Energidagen - onsdag 3/7
sätt agendan tillsammans med Dagens industri

Onsdag 3 juli 2019 
Wisby Strand

Dagens industri samlar beslutsfattarna, de största aktörerna och utmanarna i energibranschen – vi erbjuder branschens alla aktörer en arena för att nå ut med sitt budskap och en möjlighet att påverka beslutsfattare från politik och näringsliv. 

Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi Almedalens viktigaste mötesplats för energisektorn, näringsliv och politik. Här diskuterar vi och ger insyn i frågorna som kommer att dominera teknik, industri, digitalisering, hållbarhet och politik under det kommande året. 

Energidagen arrangeras i samarbete med nyhetsbrevet Energimarknaden.


Program Energidagen 2019

08.00-09.00 Nyttan med energilagring på lokal nivå i elnätet
Jan Lundberg, ordförande, Pumped Hydro Storage
Christopher Engman, f.d. CMO Climeon
Berndt Schalin, Smart Energy Åland
Otto Werneskog, vd, Pumped Hydro Storage
Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden


09.00-10.00 Kan Sverige leverera hållbara batterier till, och dra fördel av, Europas energiomställning?
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun
Magnus Wikman, CCO, Node Pole
Emma Nehrenheim, hållbarhetschef, Northvolt
Bo Normark, tematisk ledare för smarta elnät & ellagring, InnoEnergy


10.00-11.00 Hur tacklas effekt- och kapacitetsbristutmaningen när allt fler funktioner kräver el 24/7?
Jenny Edfast, affärschef Energy, Rejlers
Anne Vadasz Nilsson, gd, Energimarknadsinspektionen
Anders Berger, Public Affairs Director, Volvo Group
Anne Graf, vd, Hydro66
Annika Viklund, vd, Vattenfall eldistribution
Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden


11.00-12.00 Hur blir framtidens elmarknad efter att elmarknadshubben tagits i drift?
Axel Sundström, energiexpert, EG Sverige
Pontus Winberg, vd, GodEl
Niclas Damsgaard, marknadsstrateg, Svenska Kraftnät
Laurina Qvarnström, chef försäljning & HR, Svenskt Kvalitetsindex
Niklas Gunnar, vd, Mälarenergi
Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden


12.00-13.00 Effektbrist är ett hot mot svensk tillväxt - kan vi använda energin smartare?
Patrik Nilsson, vd, Kamstrup
Alf Engqvist, vd, Göteborgs Energi
Robert Andren, generaldirektör, Energimyndigheten
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen
Marie Fossum Strannegård, partner och rådgivare, EY
Daniel Boman, redaktör, Aktuell Hållbarhet


13.00-14.00 Framtidens energiföretag - lönsamhet, hållbarhet och teknologisk utveckling
Pekka Lundmark, vd, Fortum
Johanna Lakso, vd, PowerCirlce
Philip Ajina, Founding Partner, Infranode
Jenny Stiernstedt, reporter, Dagens industri


14.00-15.00 Kundnärhet och hållbarhet - blir kunden och planeten förlorare om elbolagen får välja?
Johannes Boson, vd, Telge Energi
Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex
Anna Carlén, vd, Energimarknadsbyrån
Johanna Lakso, vd, PowerCircle
Magnus Stattin, redaktör, nyhetsbrevet Energimarknaden


15.00-16.00 Energioptimering vid byggande av nya stadsdelar - hur gör vi i Sverige och vad händer globalt?
Erica Edfeldt, Energy Markets Consultant, Sweco
Magnus Lindén, energiexpert, Sweco
Kristina Starborg, utvecklingsledare, Uppsala kommun
Jonas Törnblom, White Peak
Lena Micko, andra vice ordförande SKL
Tomas Kåberger, professor, Chalmers
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet


16.00-17.00 Behöver energiöverenskommelsen utvidgas till fler sektorer?
Per Langer, vd, Fortum Sverige
Maria Sunér Fleming, energiexpert, Svenskt Näringsliv
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Björn Aronsson, verksamhetsledare, Vätgas Sverige
Malin Strand, Fossilfritt Sverige
Jenny Stiernstedt, reporter, Dagens industri


17.00-18.30 Di:s ENERGIMINGEL och presentation av listan över Energisveriges mäktigaste!

Välkommen till Dagens industris arena på Strandvägen 4

Kontakta oss

Kristian Sylwan
kristian.sylwan@di.se

projektledare, Dagens industri
+46 73 558 49 10

Christian Sjöström
christian.sjostrom@di.se

partneransvarig, Dagens industri
+46 76 940 30 23